การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์19 ก.พ. 2564 00:58โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2564 00:59 ]
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายอรรณพ  จูจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
นางสุดาพร  ศรีจันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีเมธี  กาบุญค้ำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
นายสุชาติ  ราชคมน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 36
นางจิตรา  ปันแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 36


โฟลเดอร์ไดรฟ์


Comments