คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 เม.ย. 2564 08:36โดยWanitcha Manyum
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ได้คะแนน  100 คะแนนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์
   1.นายจิรัฏฐ์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
   2.นายสรวิชญ์ รัตนชีวพงศ์

วิชาภาษอังกฤษ
   1. นายก้องพิภพ ธุระกิจ
   2. นายธนบดี มุกุระ


Comments