ผลการแข่งขัน อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:20โดยWanitcha Manyum
นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ร่วมแสดงความยินดีแก่
นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ 5 
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายภูวดล    เผือกวัฒนะ
2. นายกฤษฎา    อาทะ
3. นายอธิคม    ยานะวิน
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวพรรณสิริ    ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แสนปัญญา
Comments