ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:23โดยWanitcha Manyum
นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
ในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 Comments