ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 22:32โดยWanitcha Manyum
นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6
ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันเสาร์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2561 


ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
9 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคบ่าย)
9 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า)
10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย)
10 มิถุนายน 2561


Comments