จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข

โพสต์21 มิ.ย. 2563 18:38โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

โพสต์12 มิ.ย. 2563 02:26โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2563 02:27 ]


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มาประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์อาหาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

โพสต์4 มิ.ย. 2563 19:12โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

กำหนดการรับสมัคร ระหว่าง 4-10 มิถุนายน 2563
การสอบคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2563
ประกาศผล วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาสังคม

โพสต์29 พ.ค. 2563 03:13โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2563 03:14 ]


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เลขานุการ

โพสต์28 พ.ค. 2563 23:21โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

            ตำแหน่ง เลขานุการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา

โพสต์26 พ.ค. 2563 03:25โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขานุการ

โพสต์26 พ.ค. 2563 03:24โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

            ตำแหน่ง เลขานุการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์13 พ.ค. 2563 04:16โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา


รับสมัคร ระหว่างวันนี้ - 16 พฤษภาคม 2563 ตามเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ

โพสต์3 เม.ย. 2563 04:01โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร

โพสต์3 เม.ย. 2563 03:58โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1-10 of 96