จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์1 ธ.ค. 2563 01:55โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง 

1. ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเคมี
3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
4. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน)รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รายชื่อผูุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์30 พ.ย. 2563 02:09โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง 

1. ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเคมี
3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
4. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน)
5. พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โพสต์12 พ.ย. 2563 06:21โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง 

1. ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเคมี
3. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
4. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน)
5. พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รับสมัครแม่บ้าน

โพสต์29 ต.ค. 2563 17:58โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2563 17:59 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง 

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
เงินเดือน 7,000 บาท


รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก พนักงาน PR Healthy Drinks

โพสต์29 ก.ย. 2563 07:00โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง 

พนักงานประจำร้าน PR Healthy Drinks


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รับสมัครพนักงาน

โพสต์16 ก.ย. 2563 07:29โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่ง 

พนักงานประจำร้าน PR Healthy Drinks
เงินเดือน 7,500 บาท


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รับสมัคร พนักงานขับรถ

โพสต์3 ก.ย. 2563 03:34โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์15 ส.ค. 2563 02:39โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล
การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ มศ.ปลาย ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (อาคาร 2)
ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

โพสต์11 ส.ค. 2563 02:23โดยWanitcha Manyum


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

โพสต์9 ส.ค. 2563 20:23โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 20:29 ]


ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 109