รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์15 ต.ค. 2560 02:54โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2560 02:54 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 กําหนดการสอบคัดเลือก
ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
และกําหนดการสอบสัมภาษณ1ในวันจันทร์ ที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Comments