ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 ม.ค. 2561 00:04โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 00:04 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
(เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09-00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
Wanitcha Manyum,
22 ม.ค. 2561 00:04
Comments