ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

โพสต์12 มิ.ย. 2563 02:26โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2563 02:27 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มาประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์อาหาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

 รายละเอียดตามไฟล์แนบ