ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และชุดเครื่องขยายเสียง

โพสต์3 พ.ย. 2560 18:21โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 18:22 ]
ประกาศโรงเรียนพิริยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง
และชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Comments