ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์5 ส.ค. 2563 02:51โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ มศ.ปลาย ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (อาคาร 2)
ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
5 ส.ค. 2563 02:51
Comments