ประกาศผล การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์29 เม.ย. 2560 20:23โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2560 20:24 ]

ประกาศผล การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2560
ลงวันที่ 30 เมษายน 2560

ประเภท ครูจ้างสอน 

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว
Ċ
Wanitcha Manyum,
29 เม.ย. 2560 20:23
Comments