ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์30 ม.ค. 2561 23:59โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง เลขานุการ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ