ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์6 ก.ค. 2564 01:56โดยapirom kuekkong

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน)
2. พนักงานทำความสะอาดประจำศูนย์อาหาร

รายละเอียดดังเอกสารแนบ