ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข

โพสต์5 ส.ค. 2563 02:50โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผูัชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ