ประกาศ ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์15 ส.ค. 2563 02:39โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล
การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ มศ.ปลาย ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (อาคาร 2)
ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Comments