ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ

โพสต์3 เม.ย. 2563 04:01โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ