ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข

โพสต์21 มิ.ย. 2563 18:38โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ