ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:33โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 19:35 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop)
บนอาคารเรียนของโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 kWp
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
26 พ.ย. 2560 19:33
Comments