ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะ 4 ประตู

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:29โดยWanitcha Manyum
ประกาศโรงเรียนพิริยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ 4 ประตู
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Comments