ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โพสต์1 พ.ค. 2561 04:46โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2561 04:46 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Comments