ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์1 พ.ค. 2560 01:41โดยWanitcha Manyum
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
จํานวน   ๒   อัตรา ดังนี้   
  ๑. ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    จํานวน    ๑    อัตรา 
  ๒. เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน    จํานวน    ๑    อัตรา 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐
Ċ
Wanitcha Manyum,
1 พ.ค. 2560 01:41
Comments