ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 ส.ค. 2560 03:49โดยWanitcha Manyum

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจําฝ่ายบริหาร(เลขานุการ)     จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานทั่วไป (ช่างเชื่อม)                              จํานวน 1 อัตรา 
3. พนักงานทั่วไป (ช่างไม้/ก่อสร้าง)                      จํานวน 1 อัตรา 
4. พนักงานทําความสะอาด (แม่บ้าน)                     จํานวน 1 อัตรา

ตามเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
22 ส.ค. 2560 03:49
Ċ
Wanitcha Manyum,
22 ส.ค. 2560 03:49
Comments