ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ )

โพสต์17 ม.ค. 2561 03:01โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง เลขานุการ
อัตราเงินเดือนละ  ๙,๕๐๐  บาท  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ