ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:00โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
27 พ.ย. 2560 19:00
Comments