ประกาศ รับสมัครงาน

โพสต์7 ต.ค. 2560 21:18โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2560 02:47 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตําแหน่ง 
1. ครูจ้างสอน 
1.1 วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
1.3 วิชาภาษาไทย 1 อัตรา
1.4  วิชาสังคมศึกษาฯ 1 อัตรา
2. ภาคสนาม
        2.1 ช่างไฟฟ้าทั่วไป 1 อัตรา 
        2.2 พนักงานทั่วไป (ภาคสนาม) 2 อัตรา 


รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
7 ต.ค. 2560 21:18
Comments