ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

โพสต์4 มิ.ย. 2563 19:12โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

กำหนดการรับสมัคร ระหว่าง 4-10 มิถุนายน 2563
การสอบคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2563
ประกาศผล วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
4 มิ.ย. 2563 19:12
Comments