ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 02:20โดยWanitcha Manyum
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

1. ครูจ้างสอน (ดาวโหลดไฟล์)
1.1 คณิตศาสตร์
1.2 ภาษาอังกฤษ
1.3 ภาษาญี่ปุ่น
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 แนะแนว
กําหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2560 
ตั้งแต เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
กําหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2560 
ตั้งแต เวลา 09.00-12.00 น. 

2. ลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดไฟล์)
2.1 หนักงานทำความสะอาด
2.2 เจ้าหน้าที่พยาบาล
2.3 เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
2.4 เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดห้องเรียนพิเศษฯ
กําหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 เมษายน 2560 
ตั้งแต่ เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  
อาคาร ศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ห้องประชุมเทพวงศ์

Ċ
Wanitcha Manyum,
25 เม.ย. 2560 02:20
Comments