ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์3 พ.ค. 2560 10:01โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2560 10:04 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง

ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรีย

กําหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ เมษายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
อาคารเจ้าหลวง ชั้น ห้องประชุมเทพวงศ์

Comments