ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์4 ส.ค. 2560 02:35โดยWanitcha Manyum

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดดังเอกสารแนบComments