ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์1 ก.ย. 2560 02:24โดยWanitcha Manyum

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เลขานุการ

กําหนดการสอบคัดเลือก
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
อาคาร ๑ ชั้น  ๓  ห้อง ๑๓๒

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Comments