ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน

โพสต์26 เม.ย. 2561 20:44โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน 

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
26 เม.ย. 2561 20:44
Comments