ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 ก.พ. 2561 22:12โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 22:16 ]

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา 
และ
2. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ         จํานวน   1   อัตรา 
3. ช่างก่อสร้าง                  จํานวน   1   อัตรา 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ