ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์14 พ.ค. 2564 02:35โดยapirom kuekkong

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ธุรการและเลขานุการ

รายละเอียดไฟล์แนบ