ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร

โพสต์3 เม.ย. 2563 03:58โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ