ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โพสต์17 ม.ค. 2561 02:58โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง
จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ