ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

โพสต์13 มิ.ย. 2560 23:52โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 23:55 ]
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
จำนวน 4 รายการ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง                     จำนวน 12 ชุด
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง       จำนวน 4 ชุด
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง                       จำนวน 17 ชุด
4. ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง พร้อมติดตั้ง                  จำนวน 17 ชุด
       รายละเอียด ดังไฟล์ แนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
13 มิ.ย. 2560 23:52
Comments