รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์18 ก.ค. 2560 20:55โดยWanitcha Manyum
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
จํานวน   ๑   อัตรา ดังนี้   
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ    จํานวน ๑ อัตรา 

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ


ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐
Ċ
Wanitcha Manyum,
18 ก.ค. 2560 20:55
Comments