รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์2 ธ.ค. 2562 22:21โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ