ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ผลการทดสอบ ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ

โพสต์27 ก.พ. 2562 01:23โดยWanitcha Manyum


ผลการทดสอบ 
ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นม.1-5

โพสต์26 ก.พ. 2562 05:27โดยวิชาการ พิริยาลัย

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปี 2561

โพสต์21 ก.พ. 2562 01:59โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 02:04 ]กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ขอประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 cert.piriyalai.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์

โพสต์16 ก.พ. 2562 20:53โดยชิตชัย โพธิ์ประภา   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2562 20:54 ]


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ รายชื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปี2561

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:03โดยWanitcha Manyum


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ

โพสต์10 ก.พ. 2562 04:39โดยWanitcha Manyum


ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2561
เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการวัดแววอัจฉริยภาพ

โพสต์25 ม.ค. 2562 01:13โดยNampol Chaipichit

เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการวัดแววอัจฉริยภาพห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมาด้านล่าง

คู่มือประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

โพสต์23 ม.ค. 2562 20:05โดยNampol Chaipichit


ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถโดยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สามารถศึกษาคู่มือคู่มือประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้ตามเอกสารแนบ

ประกาศสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปี2561

โพสต์16 ม.ค. 2562 22:01โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2562 22:05 ]


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ได้จัดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์23 ธ.ค. 2561 18:15โดยวิชาการ พิริยาลัย


ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
1-10 of 101