แนวปฏิบัติ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม คูปองครู 10,000 บาท

โพสต์7 ส.ค. 2560 00:51โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 00:51 ]
รับชมย้อนหลัง
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
(การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม) 
ประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Comments