การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

โพสต์13 ม.ค. 2559 17:09โดยWanitcha Manyum
ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 2 (ลำดับที่ 6 จากทั้งหมด 24 โรงเรียน) 
ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2559 
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายComments