ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

โพสต์12 ก.พ. 2561 02:16โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

           โครงการค่ายวัดแววอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียน

พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. จัดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง

2. รับสมัครนักเรียนชั้น ป.6 จำนวนทั้งหมด 120 คน

3. จัดการเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 18, 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

4. ค่าสมัคร คนละ 300 บาท

5. กำหนดรับสมัคร ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตามเอกสารแนบ


Ċ
Wanitcha Manyum,
12 ก.พ. 2561 02:16
Comments