กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

โพสต์4 ธ.ค. 2558 01:11โดยWanitcha Manyum
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวา มหาราช" ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าเสาธง) 
และ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อของทุกระดับชั้น
ณ หอประชุมผึ้งหลวง
Comments