ลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาภาษาที่สองสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ 4

โพสต์17 มิ.ย. 2563 17:24โดยวิชาการ พิริยาลัย
ลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาภาษาที่สอง
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
Comments