ภาพบรรยากาศโครงการติว O-NET สัญจรของi-smart

โพสต์29 ธ.ค. 2558 01:33โดยNapat Mekakat

โครงการติว O-NET สัญจรของไอสมาร์ท

รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมผึ้งหลวง

  
 

Comments