ผลการทดสอบ ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ

โพสต์27 ก.พ. 2562 01:23โดยWanitcha Manyum

ผลการทดสอบ 
ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
Wanitcha Manyum,
27 ก.พ. 2562 01:23
Comments