ประกาศแจ้งคณะครู บุคลากร และนักเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน

โพสต์6 มิ.ย. 2559 18:21โดยNapat Mekakat
ประกาศแจ้งคณะครู บุคลากร และนักเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 มาใช้เป็นวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559แทน

Comments