ประกาศจากฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โพสต์3 ก.พ. 2559 07:55โดยNapat Mekakat

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
แจ้งเรื่องการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
วันเสาร์ที่ 6กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ สนามสอบโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
Comments