ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์17 ต.ค. 2560 00:47โดยNampol Chaipichit
ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Ċ
Nampol Chaipichit,
17 ต.ค. 2560 03:05
Comments